Телефон: 522-81-45

2010 год

 

 Теоретические и прикладные аспекты геоинформатики – 2010

Общая геоинформатика и информатизация геологической истории

 • 35 лет развития украинской геоинформатики (Кулинкович А.Е., Якимчук Н.А., Татаринова Е.А.) 
 • Практическая информатизация стратиграфических исследований (Гончаров В.Е., Каленская А.Н., Пупова М.А.)

Теория и практика интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей

 • Про спосіб швидкого вирішення прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з використанням кінцево-елементних апроксимацій (Анікеєв С.Г. )
 • Геофізичні дослідження ранньослов’янського поселення поблизу м Обухів (Бондар К.М., Віршило І.В., Хоменко Р.В., Петраускас О.В., Шишкін Р.Г., Скиба А.В.)
 • Тектонофизический анализ гравитационного поля: идея, теория, методика и геологические результаты (Вандышева К.В., Кадышева Е.В., Филатов В.В.)
 • Справедливость законов геометрической оптики для геопотенциальных полей в неоднородных средах как теоретическая основа гравитационной томографии (Вдовина Е.П.)
 • К истолкованию магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона(Украинский щит) (Зейгельман М.С., Михеева Т.Л., Панченко Н.В.) 
 • Повышение пространственного разрешения при решении задач гравиметрии и магнитометрии (Миронцов Н.Л. )
 • Обратная задача гравиметрии и магнитометрии с итерационными поправками на основе  фильтрующих функций моментов невязок поля (Миненко П.А.)
 • Трансформація інформативних сигналів становлення поля в ефективні геоелектричні параметри з використанням інтегральних часових характеристик перехідних процесів (Рева М.В., Руденко Т.В., Єгорова Н.С., Андрієвська  Л.П.)

Петрофизическое и петрогеохимическое моделирование геологической среды

 • Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії (Вижва С.А., Безродна І.М., Безродний  Д.А.) 
 • Изотопный возраст постколлизионных жильных гранитов в Терноватской структуре (Приазовский мегаблок Украинского щита) (Демедюк В.В.)
 • Определение качества химических анализов гранитов (Есипчук К.Е., Коновал Н.М., Семка Л.В.) 
 • Термобарическое петрофизическое прогнозное моделирование вещественного состава глубинных горизонтов литосферы при интерпретацииматериалов глубинного сейсмического зондирования (Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е.)
 • Про склад і об’єми гранітоїдних комплексів Волинського мегаблоку Українського щита за результатами інтерпретаціїпетрогеохімічних даних (Костенко Н.В.)
 • Реконструктивна непараметрична геодинамічна класифікація гранітоїдів за петрофізичними даними (на прикладі порід Українського щита) (Шабатура О.В.)
 • Ангаро-Витимский батолит-гигант: первые данные по анизотропии магнитной восприимчивости пород итектонические следствия (Шацилло А.В., Федюкин И.В.)

Комплексные методы информационного обеспечения ресурсных вопросов

 • Фрактальні дослідження флювіального рельєфу для морфоструктурного аналізу  (Костріков С.В.)
 • Практический опыт поисков и картирования геоэлектрическими методамископлений свободного метана на шахтах Донбасса (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Божежа Д.Н., Якимчук Ю.Н.)
 • О возможности обнаружения и картирования с помощью геоэлектрическихметодов аномалий типа «залежь углеводородов» в разломных зонах кристаллических массивов (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Прилуков В.В., Якимчук Ю.Н.)
 • Оценка прогнозных запасов месторождений магнетитовых руд (Портнов В.С., Юров В.M., Ревa Н.В., Турсунбаева А.К., Пузеева М.П.) 
 • Математичне моделювання дисперсії і розсіювання сейсмічних хвиль в складнопобудованих колекторах нафти і газу (Продайвода Г.Т., Хірнова Г.К.) 

Геодинамический мониторинг и опасные геологические процессы 

 • Геофізичні провісники деяких відчутних закарпатських землетрусів як відображення процесів формування вогнищевих зон (Назаревич  А.В.)
 • Метеотемпературні поля в масивах порід (як фактор впливу на результати деформографічних спостережень на РГС “Берегове” у Закарпатті) (Назаревич А.В., Микита А.Ю.)
 • Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень)(Назаревич Л.Є., Стародуб Г.Р.)
 • Про сейсмічність зони Оашського розлому (Скакальська Л.В., Малицький  Д.В.)
 • Структура бази даних зсувних зміщень в районі автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь (Фріндт М.Т.)

Методы и технологии решения экологических задач

 • Використання даних космічної зйомки та сучасних геоінформаційних технологій для дослідження просторової варіабельності ґрунтів (Биндич Т.Ю., Агрес Н.П.)
 • Дослідження змін екологічного стану гідродинамічної складової системи підземних вод території м. Луганська (Кошляков О.Є., Мокієнко В.І., Диняк О.В., Кошлякова І.Є.)
 • Перший досвід застосування атмомагнітометрії в Україні (на прикладі Київського мегаполісу) (Меньшов О.І.)