Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2014; 1(49) : 46-53 (in Ukrainian)

MODELING OF THE HEAT PROCESSES IN THE MODERN ACTIVITY ZONE OF THE DNEPR-DONETSK DEPRESSION (DDD)

M.V. Lubkov

PoltavaGravimetric Observatory within S.I. Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine, Myasoedova St, 27/29, Poltava 36029, Ukraine, e-mail: mikhail.lubkov@mail.ru

Based on the variation finite element method for non-stationary heat conductivity problem in view of rocks radiogenic heat emission, modeling was done of the local heat processes in the modern activity (MA) zone of the Dnepr-Donetsk Depression (DDD). It was shown that the nature of the heat field distribution in the vicinity of the local temperature anomalies depended on their power, stability and location relative to the earth crust horizontals. It was established that under the condition of temporal stability of the local temperature anomalies, their sizes did not appreciably influence the resulting temperature field distribution. The obtained results show heating processes into the earth crust to pass very slowly (about a few million years). Thus, under the condition of MA DDD, the heating of the earth crust upper layers can take place only where the local temperature anomaly resources are situated comparatively close to the earth surface.

Keywords: computer modeling, heat processes, DDD modern activity zone.

pdf

 

 

References

 1. Ayzenberg D.E., Perchenko O.I., Brazhnikova N.E. Geologiya i neftegazonosnost’ Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Stratigrafiya [Geology and petroleum potential of Dnepr-Donetsk depression. Stratigraphy]. Kyiv, Naukova dumka, 1988, 147 p.
 2. Aryasova O.V., Gordienko V.V., Gordienko I.V. Teplovoe pole na severo-vostoke Ukrainy [Heat field in the North East of Ukraine]. Dopovidi NAN Ukrainy [Reports of NAS of Ukraine], 2011, no. 5, pp. 113-117.
 3. Verkhovtsev V. Novitni vertykal’ni rukhy zemnoyi kory terytoriyi Ukrayiny, yikh vzayemovidnoshennya z liniynymy ta kil’tsevymy strukturamy [Modern earth crust vertical movements of Ukraine territory, their interrelations with linear and ring structures]. Trudy “Enerhetyka Zemli, yiyi heoloho ekolohichni proyavy, naukovo praktychne vykorystannya” [Proc. “Earth energy, its geology-ecological features, scientific and pracitical using”]. Kyiv, Publishing centre “Kyiv. University”, 2006, pp. 129-137.
 4. Gavrish V. K., Zabello G. D., Ryabchun L. M. i dr. Geologiya i neftegazonosnost’ Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie [Geology and petroleum potential of Dnepr-Donetsk depression]. Kyiv, Naukova dumka, 1989, 208 p.
 5. Gordienko V.V. Aktivizatsiya tektonosfery i mestorozhdeniya uglevodorodov [Activation of tectonosphere and oil-gas deposites]. Geofizicheskij Zhurnal [Geophysical Journal], 2011, vol. 33, no. 3, pp. 75-101.
 6. Gordienko V.V., Gordienko I.V., Logvinov I. M. Sovremennaya aktivizatsiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Modern activation of Dnepr Donetsk depression]. Trudy mezhdunar. konf. “Sovremennoe sostoyanie nauk o Zemle” [Proc. of Inter. conf. “Modern state of the earth sciences”]. Moscow, Geofac. of MSU, 2011, pp. 472- 476.
 7. Gordienko V.V., Usenko O.V. Glubinnye protsessy v tektonosfere Ukrainy [Deep-laid processes in the tectonosphere of Ukraine]. Kyiv, Inst. of geophysics of S. I. Subbotin NAS of Ukraine, 2003, 147 p.
 8. Gordienko V.V., Gordienko I. V., Zavgorodnyaya O.V. i dr. Dneprovsko-Donetskaya vpadina (geofizika, glubinnye protsessy) [Dnepr-Donetsk Depression (geophysics, deep-laid processes)]. Kyiv, Korvin press, 2006, 142 p.
 9. Gordienko V.V., Gordienko I.V., Zavgorodnyaya O.V. i dr. Teplovoe pole territorii Ukrainy [Heat field of the Ukraine territory]. Kyiv, 2002, 170 p.
 10. Dortman N.B. Fizicheskie svoystva gornykh porod i poleznykh iskopaemykh (petrofizika): Spravochnik geofizika [Physical properties of rocks and useful fossils (petrophysics): Hand-book of geophysicist]. Moscow, Nedra, 1976, 527 p.
 11. Istomin A.N., Evdoshchuk N.I. Geodinamicheskie usloviya formirovaniya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Geodynamical conditions of the Dnepr Donetsk depression forming]. Geofizicheskij Zhurnal [Geophysical Journal], 2002, vol. 24, no. 6, pp.143-155.
 12. Lubkov M.V. Opredelenie staticheskikh chisel Lyava i Shida metodom konechnykh elementov [ Defining of static Love and Shida numbers by finite element method]. Geofizicheskij Zhurnal [Geophysical Journal], 2004, vol. 26, no. 6, pp. 147-150.
 13. Lubkov M.V. Modelirovanie fonovykh temperaturnykh poley DDV [Modeling of the phone temperature fields of DDD]. Geodinamika [Geodynamics(Ukraine)], 2009, no. 1, issue 8, pp. 91-96.
 14. Lukin A.E. Litologo-dinamicheskie faktory neftegazonakopleniya v avlakogennykh basseynakh [Lithology-dynamical factors of the oil-gas accumulation in the rift bassins]. Kyiv, Naukova dumka, 1997, 224 p.
 15. Obraztsov I.F., Savel’ev L.M., Khazanov Kh.S. Metod konechnykh elementov v zadachakh stroitel’noy mekhaniki letatel’nykh apparatov [Finite element method in the building mechanics of flying devices problems]. Moscow, Vysshaya shkola, 1985, 329p.
 16. Sollogub V.B. Litosfera Ukrainy [Lithosphere of the Ukraine]. Kyiv, Naukova dumka, 1986, 184 p.
 17. Teylor S.R., Mak Lennan S.M. Kontinental’naya kora, ee sostav i evolyutsiya [Continental crust, its structure and evolution]. Moscow, Mir, 1988, 383 p.

18.    Usenko O.V. Teplovoy potok i sovremennaya aktivizatsiya Donetskogo basseyna (po novym dannym) [Heat stream and modern activation of Donetsk basin (of new date)]. Geofizicheskij Zhurnal [Geophysical Journal], 2002, vol. 24, no. 5, pp. 102-111.

//