Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2014; 1(49) : 54-59  (in Russian)

THE SYSTEM FOR AUTOMATIC DETECTION OF ANOMALIES ON ARCHAEOMAGNETIC MAPS

S.V. Muravko, V.K. Demidov, K.M. Bondar, N.N. Zhukov

Taras Schevchenko National University of Kyiv, Vasilkovskaya St, 90, Kiev 03022, Ukraine, e-mail: fondad@ukr.net

A software module for automatic detection of anomalies on high-resolution magnetic maps is described. The module is part of an automated system for interpreting archaeomagnetic data, which is being currently developed. Anomaly detection is implemented by the method of the nearest neighbor, based on a number of criteria obtained through practical experience of qualitative interpretation. The software module is written in Python.

Keywords: automatic detection of anomalies, magnetic map, nearest neighbor method, archaeological site, Python.

pdf

 

 

References

 1. Ayvazyan S.A., Bukhshtaber V.M., Enyukov I.S., Meshalkin L.D. Prikladnaya statistika: Klassifikatsii i snizhenie razmernosti: Sprav. izd. [Applied statistics: Classifications and reduction of dimension. B.R.] Moscow, Finansy i statistika, 1989, 607 p.
 2. Bondar K.M., Virshylo I.V., Khomenko R.V., Petrauskas O.V., Shyshkin R.H., Skyba A.V. Heofizychni doslidzhennya rann’oslov’yans’koho poselennya poblyzu m. Obukhiv [Geophysical prospecting of Early Slavic settlement near Obukhiv] Trudy “Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky” [Proc. “Theoretical and applied aspects of Geoinformatics”]. Kyiv, 2010, pp. 52-61.
 3. Bondar’ K.M., Lyubichev M.V., Solov’ev N.A., Didenko S.V. Prostranstvennaya struktura poseleniya pozdnerimskogo vremeni Voytenki po geofizicheskim dannym [Space structure of Late Roman settlement Vojtenki from geophysical measurements] Trudy Pervoj Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii “Arkheologiya i geoinformatika” [Proc. Inter. Conf. “Archaeology and Geoinformatics”]. Moscow, Inst. of Archeology RAN, 2012, issue 7. CD.
 4. Bondar’ K.M. Sovremennye magnitnye issledovaniya arkheologicheskikh pamyatnikov v Ukraine [Recent magnetic studies of archaeological sites in Ukraine] Trudy Mezhdunarodnyh seminarov “Doistoriya Vostochnoy Evropy pozdnerimskogo vremeni – nachala epokhi Velikogo pereseleniya narodov” 2009–2010 gg. [Proc. Inter. Seminar. “Prehistory of Eastern Europe in the Late Roman time – beginning of the era of the Great Migrations”]: Ostrogothica-Serie (Hefte). Harkiv, V.N. Karazin National University of Harkiv, 2011, issue. 1, pp. 59-60.
 5. Vyvchennya efektyvnosti neruynivnykh metodiv arkheolohichnykh doslidzhen’ v umovakh Pivnichnoho Pravoberezhnoho Lisostepu na prykladi pam’yatok Malopolovets’koho arkheolohichnoho kompleksu [Studying of effectiveness of non-destructive geophysical methods for archaeological prospecting in Nothern Forest-Steppe on example of site from Malopolovetsky archaeological complex]. Report on Scientific Research. Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2010, 116 p.
 6. Daragan M.N., Razumov S.N., Bondar’ K.M. Issledovaniya na Zhabotinskom poselenii rannego zheleznogo veka v Srednem Podneprov’e [Prospecting of Early Iron age site Zhabotin on the Middle Dnieper] Arkheologіchnі doslіdzhennya v Ukraїnі 2008–2009 rr. [Archaeological Researches in Ukraine in 2008-2009 yrs]. Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2010, рр. 109-112.
 7. Zhukov M.N. Matematychna statystyka ta obrobka heolohichnoyi informatsiyi [Mathematical statistics and processing of geological data] 2010. Available at: http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?author=zhukov_m_n#book.
 8. Zhuravlev Yu.I., Ryazanov V.V., Sen’ko O.V. Raspoznavanie. Matematicheskie metody. Programmnaya sistema. Prakticheskie primeneniya [Recognition. Mathematical methods. Software system. Practical applications]. Moscow, Fazis, 2006, 176 p.
 9. Koshelyev I.M. Mahnitna rozvidka arkheolohichnykh pam’yatok [Magnetic prospecting of archaeological monuments]. Kyiv, 2004, 337 p.
 10. Campana S. Seeing the unseen. Geophysics and Landscape Archaeology / S. Campana, S. Piro. London, Taylor and Francis Group, 2009, 330 p.
 11. Machine Learning and Applications. Available at: http://www.machinelearning.ru.

//