Телефон: 522-81-45

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 

 Засновники:

Національна академія наук України

Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України   

ISSN 1684-2189 (друкована версія)
ISSN 2518-1416 (он-лайн версія)
Заснований у травні 2002 року
Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ
КВ № 6174 від 28.05.2002 р.
періодичність 4 рази на рік

 

 

 

Журнал «Геоінформатика» зареєстровано у наступних провідних міжнародних базах даних:

WorldCat (з 2002)
Google Scholar
(з 2014)
Ulrich’s Periodicals Directory (з січня 2015)
Research Bible (з лютого 2015)
GeoRef database (з квітня 2015)
РІНЦ (з квітня 2015)
Index Copernicus (з грудня 2015)