Телефон: 522-81-45

Про журнал

Засновники:
Національна академія наук України
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 6174 від 28.05.2002
Періодичність  − 4 рази на рік

ISSN 1684-2189 (друкована версія)

ISSN 2518-1416 (он-лайн версія) − з 23.06.2016 р.

ЖУРНАЛ “Геоінформатика” (надалі Журнал) – одне з провідних в Україні періодичних видань, що є фаховим з геологічних, фізико-математичних, географічних та технічних наук.

Наказами Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2015 р. № 1328 та від 09 березня 2016 р. №241 Журнал успішно переатестовано та включено до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал друкує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, докторантів та науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним та прикладним аспектам геоінформатики.

До складу редколегії та міжнародної редакційної ради Журналу входять академіки, член-кореспонденти, професори, доктори наук − провідні фахівці у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах.

Розділи Журналу:

  • Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів
  • Геолого-геофізичні та математичні методи і сучасні комп’ютерні технології дослідження Землі
  • Геоінформаційні аспекти природокористування

Мова видання: українська, російська, англійська.

Журнал має on-line доступ до змісту номерів, анотацій (українською, російською, англійською мовами) та повного тексту статей.

Журнал “Геоінформатика”:

– відображається у національних та міжнародних базах реферування – “Україніка науковаˮ  (українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних і медичних наук Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, друкований аналог − реферативний журнал (УРЖ) “Джерелоˮ); реферативному журналі (РЖ) ВИНИТИ РАН;

– представлений і/або індексується у національних та міжнародних провідних електронних  базах та пошукових системах:
Наукова періодика України (електронний ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського);
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (бібліотека відкритого доступу) з 2008 р.;
ВИНИТИ (електронний каталог науково-технічної літератури) – з 2005 р. ;
WorldCat (мережа бібліотечного контенту та послуг)   – з 2002 р.,
Google Scholar (бібліографічна база даних) – з 2014 р.;
Ulrich’s Periodicals Directory (каталог міжнародних періодичних видань) – з січня 2015 р.;
Research Bible (Японська міжнародна база індексації) – з лютого 2015 р.;
GeoRef database (міжнародна база даних в галузі наук про Землю);
РИНЦ (Російський індекс наукового цитування) – з квітня 2015 р.;
Index Copernicus International  (Польська база даних наукових журналів –  ICI Journals Master List) – з грудня 2015 р.

Журнал “Геоінформатика” представлений на сайті Українські наукові журнали. 

Журнал розсилається в національні та державні наукові бібліотеки України, бібліотеки наукових установ, вищих навчальних закладів, бібліотеку Конгресу США (The Library of Congress, USA), Російську державну бібліотеку.

Інформація про передплату на журнал “Геоінформатикаˮ розміщена у каталогах періодичних видань наступних організацій:

 УДППЗ Укрпоштаˮ;

ДП Пресаˮ

передплатного агентства ТОВ “Укрінформнаукаˮ, яке здійснює передплату і доставку друкованого та  електронного примірника журналу

– передплатного агентства “ООО Информнаука”, яке виконує замовлення на експедирування та доставку журналу як на території Російської Федерації так і за кордон.

Інші видання з наукового напряму  – геоінформатика:

Збірник наукових праць  “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики