Телефон: 522-81-45
Апарат рецензування

Редакція Журналу приймає рукопис статті до розгляду у разі її відповідності тематичній спрямованості видання та оригінальності з попереднім  оцінюванням на унікальність авторського тексту. Процес  рецензування складається з декількох етапів. Здійснюється внутрішнє і зовнішнє рецензування рукопису. Перший етап (внутрішнє) рецензування рукопису статті – стаття розглядається експертами зі складу членів редакційної колегії журналу. Другий етап – редколегія організує проведення незалежного (зовнішнього) рецензування – рукопис статті має супроводжуватися рецензією авторитетного вченого провідного фахівця у відповідній галузі науки (доктора наук, професора). Остаточний висновок щодо включення рукопису у відповідний номер журналу вирішується редколегією.