Телефон: 522-81-45

№ 4 • 2009

ЗМІСТ

 

Загальна геоінформатика

                        7

                        24

Геоінформаційне супроводження інженерно-геологічних
та екологічних досліджень

                        33

                        38

                        43

Оптимізація пошуку скупчень вуглеводнів

Геоелектрична модель вуглеводневого покладу
(Кукуруза В.Д., Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Пекельна О.В.)

                        50

                        56

                        64

Геофізичні методи та фізико-математичне моделювання

                        80

                        87

Ювілеї

10-річний ювілей Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України
(Татарінова О.О.)

                        93