Телефон: 522-81-45

Редакційна колегія

Головний редактор

Микола Андрійович Якимчук, член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., директор Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України

Заступники головного редактора

Валерій Миколайович Єремєєв, акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, директор Океанологічного центру НАН України
Ігнат Миколайович Корчагін, д-р фіз.-мат. наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Арнольд Євгенович Кулінкович, д-р техн. наук, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України
Вадим Іванович Лялько, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, директор Наукового центру аерокосмічних досліджень  Землі ІГН  НАН України
Леонід Григорович Руденко, акад. НАН України, д-р геогр. наук, директор Інституту географії НАН України
Вячеслав Михайлович  Шестопалов, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, директор Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень ІГН  НАН України

Відповідальний секретар

Олена Олександрівна Татарінова, канд. геол. наук, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України

Члени редколегії

В.Г. Бахмутов, д-р геол. наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Б.С. Бусигін, д-р техн. наук, Державний ВУЗ “Національний гірничий університет”
С.А. Вижва, д-р геол. наук, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
О.В. Кендзера, чл.-кор. НАН України, канд. фіз.-мат. наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
С.В. Костріков, д-р геогр. наук, професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
В.М. Курганський, д-р геол.-мінерал. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Р.І. Кутас, чл.-кор. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Г.В. Лисиченко, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
В.І. Осадчий,  чл.-кор. НАН України, д-р геогр. наук, директор Українського гідрометеорологічного інституту Держслужби України з надзвичайних ситуацій та НАН України
В.П. Палієнко, д-р геогр. наук, Інститут географії НАН України
О.М. Пономаренко, акад. НАН України, д-р геол. наук, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
В.П. Руденко,  д-р геогр. наук, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
О.Г. Топчієв,  д-р геол. наук, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Ю.К. Тяпкін,  д-р фіз.-мат. наук, «ДП “Науканафтогаз”  НАК Нафтогаз України»
О.Д. Федоровський, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН  НАН України
А.Г. Шапар, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, Інститут проблем природокористування і екології НАН України
Є.О. Яковлєв, д-р техн. наук, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Міжнародна редакційна рада

В. Г. Алказ, д-р. хабіл., Інститут геології та сейсмології Академії наук Молдови (Республіка Молдова)
А. В. Арутюнян, канд. техн. наук, Державний інженерний університет Вірменії (Республіка Вірменія)
М. Г. Губайдулін, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Північний (Арктичний) федеральний університет ім. М.В. Ломоносова (Російська Федерація)
T. Janik, Dr. habil., prof., Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences (Republic of Poland)
О. С. Долгаль, д-р фіз.-мат. наук, Гірничий інститут Уральского відділення РАН (Російська Федерація)
В. І. Зуй, д-р геол.-мінерал. наук, Білоруський державний університет, державне підприємство «НПЦ з геології» (Республіка Білорусь)
Д. Ф. Калінін, д-р техн. наук, Федеральне державне унітарне науково-виробниче підприємство «Геологорозвідка» (Російська Федерація)
N. Kilifarska, Dr., prof., National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography Bulgarian Academy of Sciences (Republic of Bulgaria)
А. В. Кудельський, д-р геол.-мінерал. наук, проф., чл.-кор. НАН Білорусі, Інститут природокористування НАН Білорусі (Республіка Білорусь)
Г. Г. Кулієв, д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН Азербайджану, Інститут геології та геофізики НАН Азербайджану (Азербайджанська Республіка)
D. Majcin, RNDr., Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences (Slovak Republic)
T. Matcharashvili, Dr. of sciences (Physics & Mathematics), M. Nodia Institute of Geophysics (Georgia)
Yu. Maystrenko, Dr. rer. nat., Geological Survey of Norway (Kingdom of Norway)