Телефон: 522-81-45

№ 1(73) • 2020

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

3

19

42

Математичні методи та комп’ютерні технології
геолого-геофізичних досліджень Землі

56

64

72

Геоінформаційні аспекти природокористування

82

Аналіз геоекологічних проблем мегаполісів (на прикладі м. Києва)
Зацерковний В.Л., Романуха Д.П., Пампуха І.В., Савков П.А., Синявська І.К.

99

Геоінформаційний супровід природних процесів

116