Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 26-30

УДК (550:004.71):624.131.1:911.375](477)

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ МІСТ  І СЕЛИЩ УКРАЇНИ

Яковлєв Є.О., Сляднєв В.О.,  Юркова Н.А.

Інститут національної безпеки при РНБО України, Київ
Інститут геологічних наук НАН України, Київ
Державне науково-виробниче підприємство “Геоінформ України”, Київ

У статті розглянуто результати впровадження ГІС для оцінки інженерно-геологічних ризиків. Сучасна дина­міка процесу регіонального підтоплення земель перетворилася на головний чинник змін параметрів геологічного середовища, насамперед її водотеплообміну та рівноваги в системі мінеральний скелет порід – порові розчини. Провідним чинником формування інженерно-геологічного ризику є те, що до 70 % міст і селищ розташовані в зоні розвитку лесових порід, які є високочутливими до впливу підтоплення та інфільтрації техногенних вод при втратах із водопровідно-каналізаційних і теплоенергетичних мереж. Використання ГІС-технологій для оцінки впливу цих чинників дає можливість розвивати методологію оцінки інженерно-геоло­гічного ризику.

pdf