Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 31-36

УДК 519.226.3

БАГАТОВИМІРНА КЛАСИФІКАЦІЯ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ ПІДТОПЛЕНЬ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Жуков М.Н., Макаренко А.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Подано оцінку можливостей бейєсівського підходу порівняно з методом опорних векторів (SVM) для ви­рішення задачі класифікації  земель за станом підтоплення. Обговорено способи реалізації теоретично оптимального критерію у розумінні  мінімуму математичного очікування втрат або помилок класифікації. Зроблено висновок на користь методу непараметричної класифікації, алгоритм якої описано. Розглянуто способи підвищення достовірності класифікації.

pdf