Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 37-42

УДК 55; 504: 681. 3

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОРІД ЛІТОСФЕРИ

Малахов І.М.

Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України, Київ, Україна

У статті зроблено спробу оцінити масу гірських порід, що переміщуються на поверхню планети в процесі добування невідновлюваних мінеральних ресурсів. Виявлено тенденцію до зростання мас щорічно переміщуваних гірських порід літосфери починаючи з пізнього неоліту. Зазначено, що за умов збереження існуючих темпів зростання видобутку вже через 58–62 роки щорічне техногенне переміщування мас гірських порід відповідатиме масі осадової оболонки Землі. Порівняння оцінок техногенних і природних мас гірських порід, які переміщуються у літосфері щорічно, показало, що на початку третього тисячоліття техногенні процеси видобутку мінеральних ресурсів, продуктивність фотосинтезу й природне перенесення порід набули значень одного порядку – 1011 т/рік. Сумірність порядків величин переміщуваних мас і наближення їх до природних меж (маси осадової оболонки Землі) спонукає до думки про наближення до якоїсь критичної межі, що характеризуватиметься уповільненням темпів зростання видобутку мінеральних ресурсів.

pdf