Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 43-47

УДК 550.834.05:553.98

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ СЕЙСМОЛІТМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Пилипишин Б.В., Хавензон І.В., Ізотова О.В., Гук І.В.

Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, Львів, Україна

Наведено результати обробки та інтерпретації сейсмічних даних з використанням нових оригінальних методів сейсмолітмологічного аналізу. Вони реалізовані у вигляді двох програмно-методичних комплексів: “Сейсмоцикліт” і амплітудно-частотна характеристика середовища, які використовували у різних нафтогазоносних регіонах України, а також успішно застосовували на перспективних структурах Республіки Казахстан. Запропонована методика дає змогу значно підвищувати ефективність геологорозвідувальних робіт на всіх етапах.

pdf