Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 48-55

УДК 553.981/982 (477)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД ДОНЕОГЕНОВОЇ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Куровець І.М., Притулка Г.Й., Шира А.І., Шуфляк Ю.Є.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна

У результаті комплексних лабораторних досліджень кернового матеріалу вивчено петрофізичні властивості порід донеогенового фундаменту, їхні літолого-фаціальні та структурно-текстурні особливості, встановлено основні геологічні фактори, які визначають їх ємнісно-фільтраційні властивості. Методами математичної статистики проаналізовано петрофізичні параметри зразків мезозойських і палеозойських відкладів. Найбільший діапазон зміни коефіцієнта пористості властивий пісковикам і алевролітам крейди (0,1–28,8 %) та верхньої юри (0,4–24,6 %), а найменший – теригенним породам палеозою, які найбільшою мірою зазнали дії катагенетичних процесів. Міжгранулярна пористість карбонатних порід змінюється в межах 0,1–17,3 %. Характерне закономірне зменшення пористості і проникності теригенних порід з глибиною. Для карбонатних порід зміна ємнісно-фільтраційних параметрів з глибиною менш помітна.

pdf