Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 6-19

УДК 550:681.3

ГЕОІНФОРМАТИКА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАДАЧІ (СУЧАСНА ТОЧКА ЗОРУ). СТАТТЯ XXXI

Кулінкович А.Є., Якимчук М.А.

Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України, Київ, Україна

У тридцять першій статті серії публікацій, присвячених фундаментальним проблемам геоінформатики, таких як предмет наукових досліджень, методи вирішення її специфічних завдань тощо, розглянуто проблеми нової дисципліни – “не-гегелевої” філософії, яка розробляє математичну модель Світобудови. На основі такої моделі можуть бути вирішені багато ще не розв’язаних проблем, наприклад, проблема відношення мас протона та електрона.

pdf