Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 68-73

УДК 550.834+550.34.016+550.34.013.4

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕКТОНОФАЦІЙ МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД ЕПІЗОНИ КРИВБАСУ

Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вплив крихких деформацій на акустичні й пружні параметри анізотропії розглянуто на моделях біотитового кварциту, які характеризуються різними системами орієнтації мікротріщин і мінералів, і на моделі комбінованих систем “Залізистий кварцит”. Установлено, що зі зростанням рівня деформаційних перетворень в умовах епізони параметри анізотропії змінюються, зокрема, параметри інтегрального і диференціального коефіцієнтів акустичної та пружної анізотропії зростають, причому різною мірою. Це може слугувати надійним індикатором для визначення бала тектонофацій.

pdf