Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2015; 3(55) : 60-67

УДК 550.4 +311.2

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ м. МАРІУПОЛЬ МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ

М.Н. Жуков1, І.В. Кураєва2, Ю.Ю. Войтюк2, І.Р. Стахів1, А.Я. Буніна1, О.В. Матвієнко2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська, 90, Київ 03022, Україна, e-mail: jukov42@ukr.net,  fatix@ukr.net, 2940954@gmail.com
2Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, просп. Акад. Палладіна, 34, Київ 03680, Україна, e-mail: igmr@igmof.gov.ua, yuliasun86@mail.ru, aleksandramatvi@gmail.com

Проведено комплексну оцінку забруднення ґрунтів м. Маріуполь важкими металами. Рівень забруднення ґрунтів залишається високим, головним джерелом забруднення є підприємства чорної металургії. Встановлено, що найбільш техногенними металами є цинк і мідь. Для виявлення факторів, які впливають на забруднення ґрунтів, застосовано метод головних компонент.

Ключові слова: важкі метали, чорна металургія, ґрунти, метод головних компонент.

Повні тексти публікацій