Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2019; 3(71) : 5-18

УДК 528+550.837+553.98

ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ОКРЕМИХ БЛОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОГО ЗОНДУВАННЯ РОЗРІЗУ

М.А. Якимчук1, І.М. Корчагін2

1Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, пров. Лабораторний, 1, м. Київ, 01133, Україна, e-mail: yakymchuk@gmail.com
2Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, просп. Акад. Палладіна, 32, м. Київ, 03680, Україна, e-mail: korchagin.i.n@gmail.com

Наведено результати додаткових досліджень з використанням методів частотно-резонансної обробки та інтерпретації супутникових знімків і фотознімків на Українському щиті з метою вивчення глибинної будови цієї структури і пошуків скупчень вуглеводнів. Підтверджено наявність на щиті двох шарів гранітів різного віку, а також глибинних каналів вертикальної міграції флюїдів, мінеральної речовини і хімічних елементів з коренями на глибинах 470 і 996 км, заповнених гранітними породами. В окремих точках профілів виявлено канали з коренями на різних глибинах, заповнені базальтами, ультрамафічними породами, кімберлітами та осадовими породами. Інтервал розрізу між верхньою і нижньою товщами гранітів заслуговує детального вивчення з метою виявлення та локалізації скупчень вуглеводнів; у його межах зафіксовано відгуки від осадових порід, а також нафти, конденсату, газу та бурштину. На користь глибинного синтезу вуглеводнів і бурштину свідчать факти фіксації відгуків на частотах нафти, конденсату, газу та бурштину в інтервалі глибин з поверхні до 57 км, нижче цієї межі отримано відгуки на частотах водню і вуглецю. В
цілому результати досліджень указують на доцільність застосування методів частотно-резонансної обробки та інтерпретації супутникових знімків і фотознімків для оперативного обстеження ділянок і блоків, які вважають безперспективними з позиції біогенного походження вуглеводнів.

Ключові слова: прямі пошуки, дегазація, вертикальний канал, вулкан, глибинна будова, розріз, нафта, газ, водень, алмаз, бурштин, хімічні елементи, свердловина, супутникові дані, мобільна технологія, аномалія, обробка даних дистанційного зондування Землі, інтерпретація, вертикальне зондування.

Повний текст публікації