Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2019; 3(71) : 19-28

УДК 528+550.837+553.98

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ І ФОТОЗНІМКІВ ПРИ ПОШУКАХ СКУПЧЕНЬ ВОДНЮ

М.А. Якимчук1, І.М. Корчагін2

1Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, пров. Лабораторний, 1, м. Київ, 01133, Україна, e-mail: yakymchuk@gmail.com
2Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, просп. Акад. Палладіна, 32, м. Київ, 03680, Україна, e-mail: korchagin.i.n@gmail.com

Проаналізовано результати експериментальних досліджень, проведених з використанням мобільних методів частотно-резонансної обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (супутникових знімків) і фотознімків на локальних ділянках видимої водневої дегазації в Азербайджані, Татарстані, Латвії, США (район кратера вулкана на Гаваях), а також у місцях виходу базальтів на земну поверхню. В різних регіонах світу дослідження демонстраційного характеру проведено з метою вдосконалення методичних прийомів використання частотно-резонансних методів у пошуково-розвідувальному процесі на нафту і газ, а також вивчення можливості їх застосування для виявлення і локалізації ділянок скупчення водню. Аналіз матеріалів експериментальних робіт показав, що під час вимірювань з поверхні сигнали на частотах водню практично завжди фіксують одночасно з реєстрацією відгуків на частотах базальтів. При скануванні розрізу відгуки від водню також реєструють в інтервалах розміщення базальтів. Це дає змогу припустити, що базальтові породи можуть бути каналами міграції водню на поверхню, а отже, ділянки поширення базальтів слід вважати об’єктами першочергової уваги при організації та проведенні пошукових робіт на водень. У цілому експериментальні роботи на площах видимої водневої дегазації в різних регіонах, а також на локальній ділянці буріння свердловини на водень у Латвії засвідчують можливість (і доцільність) використання частотно-резонансних методів під час пошуків скупчень водню. Мобільний метод інтегрального оцінювання перспектив нафтогазоносності і рудоносності рекомендується для використання на території України (та в інших регіонах світу) з метою попереднього оцінювання перспектив нафтогазоносності й рудоносності недостатньо вивчених і невивчених пошукових блоків й локальних ділянок.

Ключові слова: прямі пошуки, дегазація, вертикальний канал, вулкан, глибинна будова, розріз, нафта, газ, водень, бурштин, хімічні елементи, свердловина, супутникові дані, мобільна технологія, аномалія, обробка даних дистанційного зондування Землі, інтерпретація, вертикальне зондування.

Повний текст публікації