Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2019; 3(71) : 52-61

УДК 550.832+550.8.05

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПУСТОТНОГО ПРОСТОРУ НА ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ КОЛЕКТОРІВ

І. В. Віршило, В. В. Халімендік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології», вул. Васильківська, 90,
м. Київ, 03022, Україна, e-mail: ivirshylo@gmail.com

Наведено результати дослідження моделей складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу, в яких за одних і тих самих обсягів пустотного простору акустичні властивості значно змінюються залежно від співвідношення концентрації різних видів пустот і загальної пористості породи, отриманих за допомогою авторської утиліти «SDI», яка працює на основі системних принципів і методів механіки стохастично неоднорідних середовищ і в якій реалізовано алгоритм перебору моделей з різною концентрацією форматів пустот. Для визначення сумарного коефіцієнта пористості на різні параметри проведено перекомпонування результатів моделювання для матричних моделей з двома компонентами пустот. На вертикальній осі відкладено концентрацію матриці,
на горизонтальній — об’ємну концентрацію однієї з компонент включень. Показано принципове звуження області розв’язання задачі інверсії даних каротажу в концентрації порожнин різного формату. Отриманий результат дає змогу використовувати дані геофізичних досліджень свердловин (методи акустичного каротажу (АК), широкосмугового акустичного каротажу (АКш) та гамма-гамма щільнісного методу (ГГКщ)) для визначення структури порового простору. Найінформативнішою є комбінація методів АКш і ГГКщ, також можливе застосування АК і ГГКщ з більшою похибкою.

Ключові слова: акустичні властивості, типи пір, співвідношення сторін пустот.

Повний текст публікації