Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2019; 3(71) : 71-76

УДК 550.83-1029.12

ЛАНДШАФТНА МАГНІТОМЕТРІЯ (НА ПРИКЛАДІ ДОЛИНИ р. КОЗИНКА)

О.І. Меньшов1, О.В. Круглов2, Р.В. Хоменко1, A.B. Сухорада1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології», вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, e-mail: menshov.o@ukr.net, suhorada@univ.kiev.ua, hristianin@bigmir.net
2«Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського», вул. Чайковська, 4., м. Харків, Україна, e-mail: alex_kruglov@ukr.net

Розглянуто основні магнітні та магнітометричні характеристики грунтового покриву долини р. Козинка та навколишніх ландшафтів. Наведено ландшафтні, геоморфологічні та грунтознавчі характеристики, а також результати магнітометричних дослідів і педомагнітного моделювання. Визначено ефективну намагніченість грунтового покриву досліджуваного району. Можна припустити, шо на локальне аномальне магнітне поле території впливає грунтовий покрив. Зроблено висновки щодо ефективності застосування отриманих даних в археології, інженерній геології, меліоративній геології.

Ключові слова: грунти, долина, магнетизм, магнітометрія, тераса.

Повний текст публікації