Телефон: 522-81-45

Збірник наукових праць

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики

Заснований у квітні 2005 Збірник_2015р.

Всеукраїнська асоціація геоінформатики

Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України

ISSN 2409-9430

                Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації                    КВ № 9938, видане 08.06.2005 р.

Періодичність 1 раз на рік

Постановами президії ВАК України №2-05/5 від 08.06.2005 року та №1-05/6 від 30.06.2005 року Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з фізико-математичних та геологічних наук (геофізика, геологічна інформатика). Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р. Збірник переатестовано.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515 Збірник успішно переатестовано та включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з фізико-математичних та геологічних наук (геологічна інформатика).

У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми та перспективи розвитку геоінформатики. Публікації присвячено теорії, методиці та методології використання сучасних геоінформаційних технологій для вирішення фундаментальних задач в науках про Землю, комп’ютеризації та математизації в галузі екології, надро- та природокористування.

Головний редактор:

М.А. Якимчук, чл.-кор. НАН України, докт. фіз.-мат. наук

Заступник головного редактора:

А.Є. Кулінкович, докт. техн. наук

Редакційна колегія:

Бусигін Б.С. – докт. техн. наук,
Євдощук М.І. – докт. геол. наук,
Єремєєв В.М. – акад. НАНУ, докт. фіз.-мат. наук,
Іванік О.М. – доктор геол. наук,
Корчагін Г.М. – докт. фіз.-мат. наук,
Курганський В.М. – докт. геол.-мін. наук,
Міненко П.О. – доктор фіз.-мат. наук,
Палієнко В.П. – докт. географ. наук,
Пономаренко О.М. – акад. НАНУ, докт.геол. наук,
Руденко Л.Г. – акад. НАНУ, докт. географ. наук,
Сахацький О.І. – доктор геол. наук,
Татарінова О.О. – канд.геол. наук (відповідальний секретар),
Топчієв О.Г. – докт. географ. наук,
Федоровський О.Д. – чл.-кор. НАН України, докт. фіз.-мат. наук,
Шапар А.Г. – чл.-кор. НАНУ, докт. техн. наук,
Шестопалов В.М. – акад. НАНУ, докт. геол.-мін. наук,
Шуман В.М. – докт. фіз.-мат. наук,
Яковлєв Є.О. – докт. техн. наук 

Адреса редакції:

01133, Київ, пров. Лабораторний, 1, оф. 230, тел. (044) 522-81-45

Електронна адреса:

 mmcgeoin@gmail.com 
Збірник наукових праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики” зареєстровано у наступних провідних міжнародних базах даних:

Google Scholar (з 2012)