Телефон: 522-81-45

№ 3(51) • 2014

ЗМІСТ

 

До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Миколи Андрійовича Якимчука

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

                         10

                         21

                         33

Геолого-геофізичні та математичні методи і сучасні
комп’ютерні технології дослідження Землі

                         40

                         47

                         57

Геоінформаційні аспекти природокористування

Структура поля приземного вітру над Світовим океаном
(Єремеєв В.М., Букатов О.Є., Бабій М.В., Букатов А.О.)

                         67

                         77

Події