Телефон: 522-81-45

№ 3(63) • 2017

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

                    5

Математичні методи та комп’ютерні технології
геолого-геофізичних досліджень Землі

                    23

                    30

                    37

Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма на час пробігу сейсмічних хвиль
Козловський Е., Малицький Д., Парфенюк А., Грицай О., Тимощук В., Ярема І., Асташкіна О., Махніцький М.

                    43

Геоінформаційні аспекти природокористування

                   48

                    56

                    67

Події

                   75