Телефон: 522-81-45

№ 3(71) • 2019

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

5

19

29

Математичні методи та комп’ютерні технології
геолого-геофізичних досліджень Землі

52

Геоінформаційні аспекти природокористування

Застосування ВІМ GIS-технологій для містобудівного кадастру
Крельштейн П.Д., Тустановська Л.В., Бугаенко І.С.

62

Ландшафтна магнітометрія (на прикладі долини р. Козинка)
Меньшов О.І., Круглов О.В., Хоменко Р.В., Сухорада A.B.

71