Телефон: 522-81-45

№ 3(75) • 2020

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

3

29

Геоінформаційні аспекти природокористування

63

Дистанційні методи та аналіз просторових даних

Підсумки формування бази гравіметричних даних в Україні
Свистун В.К., Антонов В.О., Пігулевський П.Г.

83