Телефон: 522-81-45

№ 4(64) • 2017

ЗМІСТ

                    5

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

                    8

Математичні методи та комп’ютерні технології
геолого-геофізичних досліджень Землі

                    23

                    28

Геоінформаційні аспекти природокористування

                   34

Вітрові ресурси Тернопільської області
Осадчий В.І., Скриник О.Я., Ошурок Д.О., Скриник О.А.

                    50

Зміни поля опадів в Україні у XXI ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей
Краковська С.В., Паламарчук Л.В., Гнатюк Н.В., Шпиталь Т.М., Шедеменко І.П.

                    62

                   75

Події

                   84

                   88