Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 59-67

“ГРАВІТАЦІЙНА ТОМОГРАФІЯ” – ПРАКТИКА, ЩО ВИПЕРЕДЖАЄ ТЕОРІЮ?

Долгаль О.С., Шархимуллин А.Ф.

Розглянуто питання, пов’язані із “гравітаційною томографією” – напрямом в інтерпретації, орієнтованим на отримання просторового розподілу густини у виучуваному об’ємі геологічного середовища без використання класичних методів розв’язку обернених задач гравіметрії. Наведено приклади алгоритмів та інтерпретаційних побудов. Зроблено спробу розгляду “гравітаційної томографії” з позицій теорії обробки геозображень. Намічено напрями подальших досліджень.

pdf