Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2009; 3 : 74-82

УДК 528.88-519.6

ОЦІНКА ВПЛИВУ АСТРОНОМІЧНИХ ТА ГЕОБОТАНІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Лялько В.І., Мовчан Д.М., Сябряй С.В.

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

У статті розглянуто результати палеокліматичної реконструкції клімату та основні зміни, що відбувалися в рослинному покриві неогену–четвертинного періоду на території України. Ці дані зіставлені з результатами оцінки сучасних змін рослинного покриву на зазначеній території для виявлення тенденції кліматичних змін. Обговорено можливість впливу астрономічних факторів на формування кліматичних особливостей.

pdf