Телефон: 522-81-45

№ 2(74) • 2020

ЗМІСТ

 

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

3

39

50

Геоінформаційні аспекти природокористування

69

89

Дистанційні методи та аналіз просторових даних

98