Телефон: 522-81-45

№ 4(72) • 2019

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

5

19

30

Математичні методи та комп’ютерні технології
геолого-геофізичних досліджень Землі

59

Адаптивний сейсмічний комплекс для інженерної геофізики
Гринь Д.М., Вербицькии С.Т., Дмитренко О.В.

65

74

Геоінформаційні аспекти природокористування

82

Геоінформаційний супровід природних процесів

Природа поліморфізму сольових кристалів
Пивоваренко Ю.В., Якимчук М.А.

89

96

Події

106

109