Телефон: 522-81-45

№ 2(62) • 2017

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

Структурно-термоатмогідролого-геохімічні дослідження території Бобриківської западини
Багрій І.Д., Гордєєва Ю.К., Глонь В.А., Куліш А.П., Стародубець К.М.

                   5

Математичні методи та комп’ютерні технології
геолого-геофізичних досліджень Землі

Моделі сейсмічних джерел
Малицький Д.В., Павлова А.Ю., Грицай О.Д., Асташкіна О.А., Обідіна О.О., Махніцький М.Р., Козловський Е.М.

                   14

                   24

Аналіз підходів підвищення розрізнювальності космічних знімків
Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Углицьких Є.К.

                   32

Геоінформаційні аспекти природокористування

Оцінювання радіоекологічної критичності території гідрографічних районів України
Лев Т.Д., Прістер Б.С., Виноградська В.Д., Тищенко О.Г., Піскун В.М.

                   44

                   55

                   64

Події

                   71