Телефон: 522-81-45

№ 1-2(77-78) • 2021

ЗМІСТ

Теорія та практика оптимізації освоєння природних ресурсів

3

43

64

84

89

Геоінформаційні аспекти природокористування

97

106

130