Телефон: 522-81-45

2009 рік

ЗМІСТ

Розділ I

Загальна геоінформатика

 • Историческая миссия геоинформатики
  (Кулинкович А.Е., Якимчук Н.А., Татаринова Е.А.) (Завантажити)

 

Розділ II

Теоретичні та практичні дослідження розвитку Землі. Тектоніка та стратиграфія

 • Глибинна будова земної кори западини Палмер (західне узбережжя Антарктичного півострова) за даними геофізичних досліджень
  (Бахмутов В.Г., Корчагін І.М., Левашов С.П., Якимчук М.А., Соловйов В.Д., Чулков С.С.) (Завантажити)
 • Інформаційний аналіз в стратиграфії
  (Гончаров В.Є., Шевякова З.П., Пупов А.В., Каленська Г.М.) (Завантажити)
 • Повышение достоверности геологической модели центральной части Украинского щита на основе комплексирования сейсмических методов ГСЗ и МОВЗ
   (Дрогицкая Г.М.) (Завантажити)
 • О чистой априорной математике как главной, опорной идейно-конструктивной части современного теоретического естествознания. Обозрение
  (Лоссовский Е.К.) (Завантажити)
 • Еволюція теплових полів ДДЗ в період активізації рифта
  (Лубков М.В.) (Завантажити)
 • К созданию геохронометрической модели эонотемы
  (Негруца В.З.) (Завантажити)

 

Розділ III

Мінерально-сировинні ресурси: аналіз, технології досліджень, практичні результати

 • Картування границь нафтогазоносних ділянок за даними наземного спектрометрування
  (Архіпов О.І., Станкевич С.А., Титаренко О.В.) (Завантажити)
 • Новые представления формы проявления отжима угольного пласта вочистном забое с увеличением глубины разработки
  (Дегтярь Р.В.) (Завантажити)
 • Оперативное обнаружение и картирование водоносных горизонтов и подземных водных потоков с помощью геоэлектрических методов
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Божежа Д.Н., Прилуков В.В., Якимчук Ю.Н.)  (Завантажити)
 • Аналіз геохімічної зональності та вмісту рудних компонентів Федорівської титаноносної інтрузії габроїдів на основі цифрового аналізу даних
  (Лисенко А.В., Подчашинський Ю.О., Скиба Г.В., Ремезова О.О.) (Завантажити)
 • Взаємозв’язок тектонічної деформованості порід та нафтогазоносності структур
  (Локтєв В.С., Черняков О.М.) (Завантажити)   
 • Педомагнетизм нафтогазоперспективних територій (на прикладі ДДЗ)
  (Меньшов О.І., Сухорада А.В., Буковський В.П.) (Завантажити)
 • Використання ГІС-технологій при геолого-економічній оцінці родовищ корисних копалин
  (Рудько Г.І., Назаренко М.В., Хоменко С.А.) (Завантажити)
 • Возможности прогноза фазового состояния углеводородов в залежах по сейсмическим данным
  (Семенова С.Г., Ковалев Д.М., Семенец О.И.) (Завантажити)
 • Виявлення прогнозних об’єктів, перспективних на поклади вуглеводнів, на Північно-Західному шельфі Чорного моря за даними космогеологічних досліджень
  (Товстюк З.М., Єфіменко Т.А., Седлерова О.В., Лазаренко І.В., Головащук О.П.) (Завантажити)
 • Уточнення ресурсної бази вуглеводнів Закарпаття
  (Харченко М.В., Коваль А.М., Довжок Т.Є., Юник Н.В., Маслюк О.О.) (Завантажити)

 

Розділ IV

Моніторинг геологічного середовища та небезпечних природно-техногенних процесів

 • Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
  (Ажиханов Н.Т.) (Завантажити)
 • Геофізичний моніторинг стану геологічного середовища в процесі ліквідації калійного рудника “Нова Голинь”
  (Анікеєв С.Г., Шуровський О.Д.) (Завантажити)
 • Cамоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері
  (Васильченко А.О.) (Завантажити)
 • Просторовий аналіз індустріального забруднення грунтів Північної Астурії (Іспанія) за даними петромагнітних і геохімічних досліджень
  (Віршило І.В., Бондар К.М.) (Завантажити)
 • Комплексные геофизические изыскания с целью оценки инженерно-геологических условий при строительстве высотных зданий
  (Выжва С.А., Дейнеко С.И., Дыняк А.А.) (Завантажити)
 • Застосування геоінформаційного підходу при вивченні динаміки ґрунтових вод на територіях міст
  (Кошляков О.Є.) (Завантажити)
 • Оперативные геофизические изыскания при ремонте разрушенных мостов и дорог
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Прилуков В.В., Якимчук Ю.Н.) (Завантажити)
 • Особливості процесів у вогнищах на прикладі катастрофічних Суматранських землетрусів
  (Назаревич А.В.) (Завантажити)
 • Масштабно-енергетичні кореляційні співвідношення для вогнищ землетрусів Закарпаття: деякі наслідки та енергетична верифікація 
  (Назаревич А.В., Назаревич Л.Є.) (Завантажити)
 • Структурно-парагенетичний аналіз тектонічних структур в середовищі ГІС 
  (Шафранська Н.В.) (Завантажити)
 • Розробка засобів комп’ютерного моделювання селевої небезпеки в межах Карпатського регіону
  (Шевчук В.В., Іванік О.М., Лавренюк М.В.) (Завантажити)

 

Розділ V

Геофізична інформація та математичні методи

 • Модель динамического уравнения годографа
  (Карпенко В.Н., Стародуб Ю.П., Карпенко О.В.) (Завантажити)
 • Применение устойчивых решений обратной задачитеории потенциала в промышленных технологиях
  (Миненко Р.В., Миненко П.А.) (Завантажити)
 • Решение прямых и обратных задач электрического и индукционного каротажа методом интегральных (полных) токов
  (Миронцов Н.Л.) (Завантажити)
 • Применение аналитических аппроксимаций для учета влияния сторонних масс при трансформациях гравитационного поля
  (Пугин А.В., Веселкова Н.В.) (Завантажити)
 •  Новые методы сжатия геофизической информации при формировании баз данных
  (Симанов А.А.) (Завантажити)
 • Анотації