Телефон: 522-81-45

2008 рік

ЗМІСТ

 

Розділ I

Загальні аспекти геоінформатики

 • Докембрийская галакто-геологическая историография Украинского щита
  (Кулинкович А.Е., Якимчук Н.А., Татаринова Е.А.) (Завантажити)

 

Розділ II

Нові результати нафтогазопошукових досліджень

 • Возможности геоэлектрических методов при изучении перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов Днепровско-Донецкой впадины
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Пищаный Ю.М.) (Завантажити)
 • До питання про використання методів магнітометрії при вивченні властивостей покладів вуглеводнів
  (Меньшов О.І., Сухорада А.В., Буковський В.П.) (Завантажити)
 • Применение геоинформационных технологий для прогнозирования зон нефтегазонакопления
  (Нургалиев Д.К., Чернова И.Ю., Бильданов Р.Р.) (Завантажити)
 • Проблеми та результати створення петрофізичних моделей нетрадиційних колекторів родовищ ДДЗ
  (Полівцев А.В., Рибак Л.А., Кондратьєва Н.А., Філатова Т.І., Сахарук С.П., Рябуха В.В.) (Завантажити)
 • Прогнозирование залежей углеводородов по данным сейсморазведки с учетом эпигенетических изменений вещественного состава породных комплексов
  (Семёнова С.Г., Семенец О.И., Ковалёв Д.М.) (Завантажити)

 

Розділ III

Комплексна інтерпретація геолого-геофізичних даних

 • Про методику моделювання складнопобудованих середовищ у гравірозвідці
  (Анікеєв С.Г.) (Завантажити)
 • Використання засобу направленого підсумовування для ефективнішого послаблення кратних хвиль методом SRME
  (Гейхман А.М.) (Завантажити)
 • Миттєві оцінки ефективної дисперсії швидкості поширення сейсмічних коливань
  (Горбунов В.І., Скляров С.О.) (Завантажити)
 • Аналіз сучасних методологічних і теоретичних підходів до розв’язання задачі комплексної інтерпретації даних гравімагнітометрії
  (Грищук П.І.) (Завантажити)
 • Морфологічні характеристики кривих каротажу в аспекті розв’язання прикладних геолого-геофізичних задач
  (Карпенко О.М., Онищук О.М.) (Завантажити)
 • Побудова 3D – швидкісних моделей за сейсмічними даними 2D
  (Кузьменко П.М., Тищенко А.П., Мироненко В.І., Коровніченко Є.Є., Безхижко О.М., Лобасов О.П.) (Завантажити)
 • Проблема единственности устойчивых решений обратной линейной задачи гравиметрии и магнитометрии
  (Миненко П.А.) (Завантажити)
 • Деякі питання спрощеного підходу до оцінки ймовірностей достовірності комплексної інтерпретації
  (Сергій Г.Б.) (Завантажити)
 • Первичная обработка гравиметрических данных на основе ГИС технологий
  (Симанов А.А.) (Завантажити)
 • Магнитные аномалии и геофизические неоднородности земной коры Южного хребта Скоша и котловины Поуэлл (Западная Антарктика)
  (Соловьев В.Д., Бахмутов В.Г., Козленко Ю.В., Корчагин И.Н., Левашов С.П., Якимчук Н.А.) (Завантажити)
 • О влиянии тонкого проводящего слоя на интегральные характеристики незаземленной индукционной петли
  (Рева Н.В., Руденко Т.В.) (Завантажити)
 • Комп’ютерна симуляція гравітаційних аномалій в електронних таблицях. Основи скінченно-елементного підходу
  (Фурман В.В., Хом’як М.М., Хом’як Л.М.) (Завантажити)

 

Розділ IV

Геологічні об’єкти: теоретичні та прикладні аспекти

 • Класифікатор для вугільних підприємств України
  (Анциферов А.В., Воробйов С.О., Глухов О.О., Набокова В.В., Анциферов В.А.) (Завантажити)
 • Геохимия гранитоидов и вулканических пород Гуляйпольского блока (Приазовский мегаблок УЩ)
  (Артеменко Г.В., Швайка И.А., Татаринова Е.А., Калинин В.И.) (Завантажити)
 • Геологічна наукова мультианімація. Теорія і практика мультианімаційного зображення геологічних об’єктів
  (Гончаров В.Є., Пупов А.В.) (Завантажити)
 • Дослідження геохімічних особливостей титаноносних інтрузій засобами інформаційно-комп’ютерних технологій обробки і стиснення вимірювальної інформації (на прикладі Федорівської інтрузії Коростенського плутону)
  (Лисенко А.В., Подчашинський Ю.О., Скиба Г.В., Ремезова О.О.) (Завантажити)
 • Застосування цифрових методів обробки зображень до фотографій шліфів гірських порід
  (Макаренко А.М., Марченков Д.Ф.) (Завантажити)
 • Распознавание образов в геологии – проблемы применения сегодня
  (Нагорский В.А., Горлицкий Б.А., Скворцов В.В.) (Завантажити)
 • Геохимические данные о генезисе расслоенного ультрамафит-мафитового комплекса Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок УЩ)
  (Самборская И.А., Артеменко Г.В., Мартынюк А.В.) (Завантажити)

 

Розділ V

Геоінформаційні системи в географо-картографічній категорії досліджень

 • Використання космознімків Ikonos і QuickBird для створення картооснов ГІС великих водних об’єктів
  (Барладін О.В., Ярошук П.Д.) (Завантажити)
 • Компонентне ГІС-моделювання середовища водозбірних басейнів
  (Костріков С.В.) (Завантажити)
 • Геоінформаційний аналіз просторових зв’язків морфометрії рельєфу з геологічною структурою (на прикладі західної частини Вододільно-Верховинських та Полонинських Карпат)
  (Мкртчян О.С., Чупило Г.Р.) (Завантажити)

 

Розділ VI

Моніторинг геодинамічних процесів та екологічного стану середовища

 • Комплексний аналіз даних аерокосмічних і геолого-геофізичних досліджень тектонічної будови південного борту ДДЗ (у зв’язку з оцінкою перспектив нафтогазоносності)
  (Азімов О.Т.) (Завантажити)
 • Геотектонічна природа аномальних гравімагнітних полів Бориславсько-Покутського покриву Українських Карпат
  (Анікеєв С.Г., Степанюк В.П., Мончак Л.С.) (Завантажити)
 • Радиоактивность и защита экологии
  (Берковськая В.В.) (Завантажити)
 • Аналіз можливості застосування сейсмічного моніторингу для прогнозування небезпечних геодинамічних явищ у соляних шахтах
  (Вербицький С.Т., Сапужак І.Я., Стасюк А.Ф.) (Завантажити)
 • Про деякі особливості моделювання вогнища землетрусу
  (Малицький Д.В., Муйла О.О.) (Завантажити)
 • Деформаційні провісники закарпатських землетрусів: методики виділення та результати анaлізу
  (Назаревич А.В., Назаревич Л.Є.) (Завантажити)

 

Розділ VII

Геофізичні технології в розв’язку інженерно-геологічних задач

 • Геофизические исследования структуры кристаллического массива при строительстве опор моста
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Пищаный Ю.М., Якимчук Ю.Н.) (Завантажити)
 • Комплексные геофизические исследования при строительстве автомобильных дорог
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Пищаный Ю.М., Прилуков В.В.) (Завантажити)